:)

" Najvažnije stvari je najteže reći. To su stvari kojih se sramimo jer ih riječi umanjuju, a kad ih
izgovorimo, stvari koje su se činile neograničenima dok su bile u našoj glavi, stisnu se na
običnu, životnu veličinu. Ali ima tu još nešto, zar ne? Najvažnije stvari su preblizu mjestu
gdje je zakopano naše tajno srce, kao putokazi prema blagu koje bi neprijatelji rado ukrali. I
dogodi se da s naporom otkrijemo neku tajnu a da nas ljudi čudno gledaju, ne shvaćajući što
smo uopće rekli ni zašto smo mislili da je tako važno da smo bili na rubu suza dok smo
govorili. Mislim da je to najgore. Kad tajna ostane zaključana ne zato što nije ispričana nego zato što je nitko nije razumio. “
:)

:)

*.*

*.*

" Isprva je pomislio da ih je vozač uzeo kako bi mu pravili društvo u dugoj, monotonoj i ledenoj noći, ali je ubrzo shvatio da ih je čudak za upravljačem pokupio radi zajedničke šutnje. Postoje valjda i takvi ljudi,  ljudi kojima je potreban netko da bi bili sami”

" Isprva je pomislio da ih je vozač uzeo kako bi mu pravili društvo u dugoj, monotonoj i ledenoj noći, ali je ubrzo shvatio da ih je čudak za upravljačem pokupio radi zajedničke šutnje.
Postoje valjda i takvi ljudi,  ljudi kojima je potreban netko da bi bili sami”

:)

:)

"'Šta je, cirkuzaneru, šta me tako gledaš?
- Kao da nikad nisi vidio devojku za kojom ćeš patiti celog života?’"

Đ.Balašević

2013.

Ne vjerujem više u nove godine, ni u čestitke. Kada ti ne’ko želi sve najljepše, zašto se onda događaju ružne stvari? Doći će ona i bez mojih želja.

"I ona kad te pitala voliš li je, nije pitala što ne vjeruje, nego da joj se srce smiri. Žena je. Jednom ako joj kažeš pamtit će čitav život, ako joj kažeš i hiljadu puta željet će čuti i hiljadu prvi put…"